Egzaminy zawodowe 2019 r.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2019 roku

Sesja czerwiec - lipiec 2019 r.

Kierunek: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - symbol cyfrowy 325509
Kwalifikacja MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Etap pisemny - 18 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 12:00
czas trwania egzaminu 60 min.
Miejsce egzaminu - Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzyrzeczu, ul. Sportowa 1, sala A 27 (II piętro)
Etap praktyczny – 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek), godz. 13:00
czas trwania egzaminu 120 min.
Miejsce egzaminu –  Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzyrzeczu, ul. Sportowa 1, aula B 31 (III piętro)
 
Kierunek: Opiekun medyczny - symbol cyfrowy 532102
Kwalifikacja MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Etap pisemny – 18 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 14:00 
czas trwania egzaminu 60 min.
Miejsce egzaminu – Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzyrzeczu, ul. Sportowa 1, sala A 22, A 27 (II piętro)
Etap praktyczny – 23 czerwca 2019 r. - 26 czerwca 2019 r.
czas trwania egzaminu 120 min.
Miejsce egzaminu – Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
ul. Wł. Broniewskiego 15, 71-460 Szczecin, sala 105, blok 15
 
Czytaj więcej
Opiekun medyczny sem. II - podział na grupy

Podział na grupy z przedmiotu Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia:

 

 

Podział na grupy z przedmiotów:

  • Język migowy
  • Język niemiecki zawodowy w ochronie zdrowia
  • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
  • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną