Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego
Uwaga słuchacze kierunku Opiekun medyczny!
Prosimy o podpisywanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego do dnia 15.02.2019 r.
Przypominamy, że sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00
Praktyki zawodowe - Opiekun medyczny

W związku z licznymi zapytaniami o praktyki zawodowe przypominamy, że informacje na ten temat znajdują się na stronie szkoły w zakładce strefa słuchacza.

Zgodnie z tymi informacjami, słuchacze kierunku Opiekun medyczny są zobowiązani realizować praktyki na II semestrze czyli od dnia 01.03.2019 r., a  wypełnione dzienniczki praktyk prosimy oddawać do sekretariatu szkoły przed zakończeniem semestru, najpóźniej do dnia 31.05.2019 r.

Zmiana planu

Uwaga słuchacze kierunku Opiekun medyczny! 

Nastąpiła zmiana planu zajęć z przedmiotu "Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną". Aktualna wersja planu jest dostępna tutaj.