Zajęcia praktyczne - Opiekun medyczny

Słuchacze kierunku Opiekun medyczny na zajęcia praktyczne w szpitalu obowiązkowo muszą posiadać:
• biały fartuch medyczny
• białe obuwie medyczne
• polisę ubezpieczeniową NNW i OC osoby wykonującej zawód medyczny – ważną od 11.01.2020 r. do 26.06.2020 r.

Do dnia 10.01.2020 r. prosimy o dostarczenie polisy ubezpieczeniowej do sekretariatu szkoły.