Plan zajęć

Plan zajęć na zjazd 16-17.03.2019 jest dostępny w zakładce Strefa słuchacza