Plan zajęć

Plan zajęć na zjazd 30-31.03.2019 jest dostępny w zakładce Strefa słuchacza