Praktyki zawodowe - Opiekun medyczny

W związku z licznymi zapytaniami o praktyki zawodowe przypominamy, że informacje na ten temat znajdują się na stronie szkoły w zakładce strefa słuchacza.

Zgodnie z tymi informacjami, słuchacze kierunku Opiekun medyczny są zobowiązani realizować praktyki na II semestrze czyli od dnia 01.03.2019 r., a  wypełnione dzienniczki praktyk prosimy oddawać do sekretariatu szkoły przed zakończeniem semestru, najpóźniej do dnia 31.05.2019 r.