Informacja dla słuchaczy kierunku Opiekun medyczny

Uwaga! Słuchacze kierunku Opiekun medyczny na zajęcia praktyczne obowiązkowo muszą posiadać:

  • biały fartuch medyczny
  • białe obuwie medyczne
  • badania sanitarno-epidemiologiczne
  • polisę ubezpieczeniową OC i NNW

Nasza szkoła wydaje skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne, wówczas badania są bezpłatne. Osoby, które posiadają ważne badanie nie muszą go wykonywać ponownie.

Do dnia 11.01.2019 prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły wyników badań oraz polisy ubezpieczeniowej.